ST120

GIỚI THIỆU Giá cước: 120.000 đ/ 28 ngày. Ưu đãi:+ 28GB tốc độ cao sử dụng trong 4 tuần (28 ngày) kể từ ngày đăng ký thành công.+ Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ. CÁCH ĐĂNG KÝ Soạn tin nhắn: ST120 332557000 gửi đến 9123 (trong đó ST120 – tên gói cước;…

D900

GIỚI THIỆU Giá cước: 900.000đ.Ưu đãi:–  Trong vòng 360 ngày, có 7GB Data/30 ngày. Hết 7GB truy cập tốc độ thông thường.–  Gói cước được gia hạn tự động sau khi hết chu kỳ 360 ngày. CÁCH ĐĂNG KÝ Soạn tin nhắn: D900 332557000 gửi đến 9123 (trong đó D900 – tên gói cước; 332557000 –…

D500

GIỚI THIỆU Giá cước: 500.000đ.Ưu đãi:–  Trong vòng 360 ngày, có 4GB Data/30 ngày. Hết 4GB truy cập tốc độ thông thường.–  Gói cước được gia hạn tự động sau khi hết chu kỳ 360 ngày. CÁCH ĐĂNG KÝ Soạn tin nhắn: D500 332557000 gửi đến 9123 (trong đó D500 – tên gói cước; 332557000 –…

D500u

GIỚI THIỆU Giá cước: 500.000đƯu đãi:– 48 GB tốc độ cao sử dụng trong vòng 180 ngày (8GB/30 ngày)– Hết lưu lượng sẽ dùng với tốc độ thông thường, hết thời hạn sẽ sử dụng với giá thông thường. Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ 180 ngày.– Sử dụng hết 8GB tốc…

D200

GIỚI THIỆU Giá cước: 200.000đ/30 ngày.Ưu đãi:– Có 20GB sử dụng trong 30 ngày.– Hết dung lượng miễn phí sẽ truy cập với tốc độ bình thường CÁCH ĐĂNG KÝ Soạn tin nhắn: D200 332557000 gửi đến 9123 (trong đó D200 – tên gói cước; 332557000 – mã của Viettel khi đăng ký) Nhấp chuột vào…

D70

GIỚI THIỆU Giá cước: 70.000đ/30 ngày.Ưu đãi:– Có 7GB sử dụng trong 30 ngày.– Hết dung lượng miễn phí sẽ truy cập với tốc độ bình thường CÁCH ĐĂNG KÝ Soạn tin nhắn: D70 332557000 gửi đến 9123 (trong đó D70 – tên gói cước; 332557000 – mã của Viettel khi đăng ký) Nhấp chuột vào…

D50

GIỚI THIỆU Giá cước: 50.000đ/30 ngàyƯu đãi:–  Miễn phí 3.5GB lưu lượng Data/30 ngày. Hết 3.5GB truy cập tốc độ thông thường.–  Gói cước được gia hạn tự động sau khi hết chu kỳ 30 ngày. CÁCH ĐĂNG KÝ Soạn tin nhắn: D50 332557000 gửi đến 9123 (trong đó D50 – tên gói cước; 332557000 –…